De economie van de toekomst

De economie van de toekomst wordt gemaakt in ondernemende, innovatieve en creatieve steden. Enkhuizen voldoet aan alle basisvoorwaarden om zo’n stad te worden maar laat grote kansen liggen. De Enkhuizense woningmarkt zit volledig op slot en de werkloosheid in Enkhuizen is hoog.

Ondernemers / pro mkb

De gemeente moet een klimaat creëren waarin ondernemers zich in en om de stad willen vestigen, zodat er nieuwe banen ontstaan. Ondernemerschap kan worden gestimuleerd door microkredieten voor Zelfstandigen Zonder Personeel in te stellen. Dit is een investering in de toekomst van onze stad die zichzelf terugbetaalt. Sommige bestaande ZZP’ers willen doorgroeien tot MKB. De Piratenpartij wil de kansen hiertoe voor deze ondernemers vergroten. Dit levert immers extra banen op. Volgens de Piratenpartij is het hiervoor noodzakelijk dat zelfstandigen niet door landelijke of lokale regels worden afgeschrikt of weerhouden om mensen aan te nemen en te groeien. Om dit te bewerkstelligen wil de Piratenpartij flexibel omgaan met het vrijstellen van ZZP’ers en MKB van geldende regels.

Winkelruimte

Ondanks dat de afzet in Enkhuizen, door haar omvang, beperkt is, worden er vaak hoge huren gevraagd. Deze huren maken het voor veel ondernemers onmogelijk om een boterham te verdienen. De gemeente dient naar mogelijkheden te kijken om panden, desnoods in eigen beheer, voor een beperkte huur te kunnen verhuren om nieuwe ondernemers kansen te bieden. Deze oplossing hoeft niet eens veel geld te kosten. Het vraagt voornamelijk creativiteit en wil.

Glasvezel internet

De Piratenpartij gaat vechten voor glasvezel in de stad. Snel internet is voor sommige ondernemingen cruciaal. De Piratenpartij gaat onderzoeken, hoe krijgen we dit zo snel mogelijk voor elkaar.

De coöperatieve stad

Gemeente Enkhuizen dient coöperatieve initiatieven te omarmen. Gezamenlijke initiatieven als voedselbossen brengen mensen bij elkaar en zorgen voor zelfvoorzienendheid. 

De Piratenpartij wil: 

  • Flexibel omgaan met het vrijstellen van regels voor ZZP’ers en MKB. 
  • Mogelijkheden onderzoeken voor goedkope huurruimtes voor de winkelstraat
  • Glasvezel in Enkhuizen
  • Welwillend zijn tov zelfvoorzienende initiatieven en coöperaties.