ICT

Open Source software

Wanneer er publiek geld wordt besteed, dient de software code publiekelijk te zijn. De tegenhanger van Open Source (de code van het programma is door iedereen in te zien) is propriëtaire (gesloten) software.

Door het gebruik van propriëtaire software is de gemeente beperkt en gebonden aan de voorwaarden die de leveranciers aan het gebruik van hun software stellen. Dit komt omdat de licentie van de propriëtaire software allerlei beperkingen aan het (her) gebruik, aanpassingen en distributie van deze software oplegt. Hierdoor is er vaak sprake van een grote afhankelijkheid van de leverancier. In de praktijk kan het daardoor vaak moeilijk zijn om van van leverancier over te stappen. 

Open Source software is transparant en kan door iedere partij worden verbeterd of aangepast. Voorbeelden van Open Source zijn Android, Linux en Libre Office (alternatief Microsoft Office). Door voor de ontwikkeling van nieuwe software, bijvoorbeeld een extra functie, eenmalig een ontwikkelaar te betalen, komt voor anderen (waaronder bijvoorbeeld andere organisaties of gemeenten) dezelfde functionaliteit gratis beschikbaar. Dit zorgt voor grote besparingen en geeft overheden in minder ontwikkelde gebieden ook de mogelijkheid zich snel en zonder veel kosten te ontwikkelen. 

Wanneer een overheid na een contract (impliciet of expliciet) nog aan een bedrijf vast zit, ontstaat er een oneerlijke concurrentie-situatie. Prijzen kunnen hoog gehouden worden en innovatie wordt geremd. Daarom dient de gemeente deze constructies te mijden. Wanneer een overheid bij het verlopen van een contract nog geen mogelijkheid heeft een ‘open’ contract aan te gaan, moeten de kosten om nadat contract over te stappen naar een alternatief, in de totale kosten worden meegerekend.

De Piratenpartij wil: 

  • Gebruik van open source software door de gemeente
  • Alle software die ontwikkeld wordt met publiek geld, dient als open source en met een vrije licentie vrijgegeven te worden en voor iedereen vrij bruikbaar te zijn. 
  • Enkhuizen doet geen zaken met bedrijven waaraan zij, door contractuele verplichtingen, na afloop van de geleverde diensten of producten, nog steeds vastzit (zogenaamde vender lock in). 
  • Bedrijven en organisaties die opdrachten voor de gemeente uitvoeren, publiceren hun gegevens in open formaten en maken gebruik van open standaarden en een vrije licentie.