Mensenrechten

Ieder mens heeft recht op onderdak, of je nu de Nederlandse nationaliteit hebt of niet. In artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat zelfs dat iedereen het recht heeft zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Het Nederlandse asielbeleid wordt zwaar bekritiseerd omdat het de mensenrechten schendt. De European Committee of Social Rights oordeelde onlangs dat vluchtelingen recht hebben op onderdak, voedsel en kleding.

De Piratenpartij vindt dat de gemeente mensenrechten dient te respecteren en geen mensen op straat mag zetten zonder uitzicht op vervangende woonruimte. Ook moet de gemeente investeren in persoonlijke begeleiding en het leren van zelfredzaamheid aan kwetsbare groepen. 

Schuldhulpverlening

Iedereen die schuldhulpverlening nodig heeft moet deze kunnen krijgen. Het is niet te verteren als Enkhuizers moeten wachten om geholpen te worden. Dit maakt het duurder en moeilijker om mensen schuldenvrij te krijgen en vergroot hun problemen. De Piratenpartij streeft daarom naar maximale inzet op preventie en snelle hulp bij schuld problematiek. Ook het overnemen van schulden met bijbehorende afbetalingsregeling zou voor veel mensen een oplossing zijn. Dit als onderdeel van het oplossingenpakket waarbij er niet nieuwe schulden kunnen worden gemaakt.

Uitkeringsgerechtigden

Wij staan voor een duurzame arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Dit kan alleen door mensen een baan te geven die bij ze past. Dit levert voordelen op voor hun carrière en daarmee voor onze maatschappij en is de beste manier om structurele werkloosheid tegen te gaan. 

We moeten minder geld uitgeven aan controlesystemen en de daarbij horende bureaucratie. Fraude met uitkeringen is een slechte zaak, maar omvat slechts 1,4% van de totale fraude met publiek geld. De onevenredige aandacht voor uitkeringsfraude is een verspilling van geld dat beter kan worden besteed aan het aanpakken van andere vormen van fraude die de gemeenschap vele malen meer kosten. 

Lgbtq

Bij de Piratenpartij is iedereen gelijk. Iedereen wil zichzelf kunnen zijn. Wees tolerant.

De Piratenpartij wil: 

  • Inwoners worden niet op straat gezet
  • Meer en actievere hulp voor gezinnen in (financiële) problemen.