Huisvesting

Bouwen en wonen 

Er wordt al jaren te weinig gebouwd in Enkhuizen. De Enkhuizer woningmarkt zit volledig op slot. De Piratenpartij staat voor een stad waarin voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd, ruimte is. Iedere Enkhuizer moet toegang hebben tot een woning die bij zijn of haar woonwensen en situatie past. Nu en in de toekomst.

De Piratenpartij staat voor een passende woning voor iedere Enkhuizer. Wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn nu al eindeloos. Opkoop van huizen door investeringsmaatschappijen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden.

De leefbare buurt 

De Piratenpartij staat voor verbondenheid met de omgeving. Daarom willen wij meer gemeentelijke faciliteiten en het aantal buurthuizen uitbreiden. Ook moeten er multifunctionele ruimtes komen voor zorg, schuldhulpverlening, verenigingen, stichtingen, cultuur en werk en inkomen. 

Enkhuizers moeten de mogelijkheid krijgen om alternatieve plannen aan te leveren voor stadsontwikkeling. Door middel van online referenda kan de Enkhuizer vervolgens kiezen uit de verschillende aangeboden opties. Zo worden buurten meer van de bewoners en kunnen smakeloze compromissen van politici en projectontwikkelaars worden voorkomen.

Buurtbewoners weten het beste wat zij met hun buurt willen. Daarom moeten er buurtbudgetten komen waarin buurtbewoners kunnen meebepalen hoe de budget ten voor beheer en onderhoud worden besteed. Enkhuizers weten uitstekend of de focus in hun buurt moet liggen op het vegen van straten, het aanleggen van extra prullenbakken, bankjes of meer groen. 

De Piratenpartij staat voor het stimuleren van stadsmoestuinen. Gemeenschapstuinen hebben vele voordelen: ze verbeteren de voedselzekerheid van een buurt, zorgt het voor jeugdeducatie, lichaamsbeweging, culturele betrokkenheid, recycling en vergroten het de sociale cohesie in de buurt. Omdat stadsmoestuinen door buurt bewoners zelf worden onderhouden zijn ze bovendien goedkoop. Wat bespaard wordt, kan besteed worden aan het aanschaffen van zaden of materieel. 

Woningbouwvereniging

De Piratenpartij wil schoon schip maken bij Welwonen. Er lopen nu geldstromen met de welzijnstak, de huurdersvertegenwoordiging is niet geregeld en er wordt aan kapitaalvernietiging gedaan door huizen (met milieukeurmerk) te vervangen door nieuwbouw, dit terwijl er een huizentekort is. 

De woningbouwstichting Enkhuizen heeft geen huurders vertegenwoordiging die voldoet. Er is een huurdersorganisatie HAR, wat meer lijkt op een slapende entiteit. Een correct functioneren woningbouwvereniging dient binnen afzienbare tijd gerealiseerd te worden om te zorgen dat huurders kunnen worden gehoord en er inspraak is in nieuwbouwprojecten. De burger moet zo meer inspraak krijgen in hoe zijn leefomgeving eruit ziet.

De Piratenpartij wil: 

  • Meer woningen voor starters.
  • Buurtbudgetten
  • Correcte huurdersvertegenwoordiging bij Welwonen
  • Scheiding van Welwonen en welzijns-tak.