Recreatiegebied Enkhuizer Zand

Recreatiegebied

Het recreatiegebied is verkocht voor 335.000 euro terwijl de taxatie van Droomparken zelf 20 miljoen laat zien. De lijsttrekker van de Piratenpartij, Bob Sikkema, heeft een Wob verzoek gedaan tot opheffing van de geheimhouding op het taxatierapport van de gemeente. In dit rapport staat onderbouwd hoe men op 335.000 euro is gekomen. 

De Piratenpartij Enkhuizen wilt transparantie en compensatie voor de veel te lage verkoopprijs. Er dienen eerlijke afspraken te komen over onder meer het gebruik van het zwembad en de toegankelijkheid van het recreatiegebied. 

Ook dient er een, als de geopenbaarde taxatie aanleiding geeft, strafrechtelijk onderzoek te komen voor de enorme verschillen in taxatie en verkoopprijs. De onderste steen dient boven te komen omdat er iets aan de gemeenschap is onttrokken voor een bizar lage prijs. Tevens zet de Piratenpartij Enkhuizen vraagtekens bij de constructie waarbij Droomparken nu toeristenbelasting mag heffen en deze niet hoeft af te dragen.

Zwembad

De hoge toegangsprijs belet inwoners te gaan zwemmen. Zwemmen is goed voor lijf en geest en dit is één van de plaatsen waar we elkaar weer tegenkomen. De toegangsprijs dient naar beneden te gaan en tezamen met het extra gebruik door het vakantiepark dient er goed gekeken te worden naar de toekomst. Uiteraard blijft het zwembad in eigen beheer!

De Piratenpartij Enkhuizen wil: 

  • Het mag niet gebeuren dat recreatie delen van het gebied (gedeeltelijk) worden afgesloten voor burgers. Het recreatiegebied dient 24/7 toegankelijk voor de burger. 
  • Goede afspraken over het gebruik en de toekomst van het zwembad.