Wat is de Piratenpartij

De Piratenpartij staat ervoor dat iedereen dezelfde rechten heeft, ongeacht afkomst. Iedereen heeft vrijheid om te geloven waar diegene in wil geloven, zij het religieus, opvattingen of politiek: iedereen zal gelijk behandeld worden. Iedereen heeft het recht op toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. De samenleving en overheid zal geen vooroordelen over iemand hebben. Ook kritisch denken en een open discussie zijn belangrijke onderdeel van ons gedachtegoed. De grondbeginselen van de Piratenpartij zijn het modern humanisme en libertarisme.

De Piratenpartij Enkhuizen staat voor een gemeente die er is voor haar burgers. Dit betekent dat iedereen de kans moet krijgen op een betekenisvol en zinvol leven. Het mag niet zo zijn dat je kansen verkeken zijn als je van Werksaam het stempel “onbemiddelbaar” krijgt. Wij willen dat iedereen die gemotiveerd is om bij te dragen, de kans krijgt om dit te doen ongeacht zijn of haar achtergrond.

Werkgelegenheid is een belangrijk middel om mensen vrijheid en onafhankelijkheid te geven. Dit betekent dat er een goed economisch klimaat moet zijn waarin ondernemers steun en hulp vinden bij de politiek en het ambtelijk apparaat. Een gemeente waarin regels vooral nuttig zijn en niet onnodig vooruitgang tegenwerken.

De continue veranderingen in de sociale zekerheid en de zorg zullen er voor zorgen dat gemeenten steeds meer taken van het rijk over moeten nemen zonder dat daar een toereikende financiële compensatie tegenover staat. Dit betekent dat we meer moeten doen met wat we nu hebben. De Piratenpartij wil de geldverspilling en de graaicultuur aanpakken om op deze wijze een efficiënter en meer menselijk systeem te creëren waarin niemand in de kou komt te staan.

Waar komt de Piratenpartij vandaan?

De Piraten beweging is begonnen in Zweden waar mensen zich organiseerden om na te denken over een moderne invulling van auteursrecht, informatie-infrastructuur en digitale cultuur. Dit heeft geleid tot de oprichting van The Pirate Bay en de Internationale Piratenpartij; een politieke organisatie die in meer dan 40 landen actief deelneemt aan verkiezingen.

De politieke successen van de Piratenpartij hebben geresulteerd in meer dan 250 zetels in gemeenten, regionale, nationale en Europese Parlement. De Piratenpartijen hebben een gezamenlijk internationaal programma en onafhankelijke nationale en lokale programma’s gebaseerd op dezelfde idealen.

Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden. The Pirate Bay heeft ervoor gezorgd dat we media nu gratis kunnen delen, met bedrijven als Spotify, iTunes en Netflix tot gevolg. Maar net als eerder ligt monopolisering op de loer. Grote bedrijven en overheden kunnen informatie van het internet gebruiken om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van hun consumenten en bedreigen zo onze vrijheid. Het is de roeping van Piraten om te waarborgen dat het internet en onze sociale ruimtes een veilig én publiek domein blijft voor iedereen.

Hoe zijn wij georganiseerd?

De Piratenpartij gelooft in de kracht van mensen. Daarom is onze partij ‘bottom-up’ georganiseerd en worden onze ideeën gevoed door de leden en vrijwilligers zelf. Binnen onze organisatie zijn mensen vrij zich te bewegen en zich bezig te houden met dat wat hen interesseert. Niet op iedereen past een eenduidige functie, en dat hoeft ook niet.

De Piratenpartij is dé democratische partij. We zijn een partij met allemaal onze eigen krachten en eigenschappen. Een partij waarin elke actie en elk project door de leden zelf wordt opgezet. Een partij waarin veel wordt gediscussieerd over grote onderwerpen. Over principes en idealen, de maatschappij waar we voor strijden. Dit staat garant voor allerlei invalshoeken, een vergaarbak van kennis, en een verscheidenheid van karakters. Zoals het hoort in een partij die staat voor de ontplooiing van het individu en de vrijheid van meningsuiting. In de Piratenpartij telt elke stem en wordt iedereen gehoord. En aan het einde van de dag hakken we samen, democratisch, de knopen door.

De oude partijen kennen een spinnenweb van belangen en een stroperige organisatie. Dit beperkt niet alleen de invloed van gewone burgers maar ook de slagkracht van die partijen. De Piratenpartij is een jonge partij, met veel nieuwe aanwas die gelooft in de kracht van directe democratie. Er zijn zo min mogelijk drempels tussen onze leden en onze besluiten: Daar zit onze kracht.

Directe inspraak

Bij een democratische partij is het van belang dat de gekozen volksvertegenwoordigers de leden vertegenwoordigen in de besluitvorming die plaatsvindt. In een democratische partij moeten leden direct voorstellen kunnen doen en moet het mogelijk zijn snel en efficiënt te peilen wat de achterban vindt van een bepaald voorstel. Deze basisprincipes van een democratische partij zijn bij de huidige politieke partijen een moeizaam proces.

Ideale voorstellen zijn enerzijds gemaakt met alle beschikbare kennis en expertise en hebben anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. In theorie geeft het internet uitstekende instrumenten aan beide zijden om hierin te voorzien. Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo’n voorstel of beleidsplan is.