Welzijn

De Piratenpartij staat voor goede, persoonlijke en lokale zorg. Zorg is te belangrijk om te laten afhangen van iemands financiële situatie. Elke Nederlander verdient de best mogelijk beschikbare zorg. De Piratenpartij staat ervoor dat zorgbehoevenden altijd zelf de regie houden. Dit vereist aandacht voor transparantie, één van de kernpunten van de Piratenpartij. Juist transparantie over kwaliteit geeft de Enkhuizer en de beleidsmakers de mogelijkheid goede beslissingen te nemen. 

De Piratenpartij staat ervoor dat iedereen zelf kan kiezen waar ze ze zorg afnemen, en dus ook moeten kunnen wisselen van zorgverlener op het moment dat hier behoefte aan is.

Jongeren

Er zijn enorm veel compensatie regelingen voor minima’s. We willen een deel hiervan laten opgaan in een jongerenpas. Dit zodat jongeren zelf ook de vrijheid ervaren en laagdrempeliger naar het zwembad kunnen gaan en cultuur kunnen opsnuiven. Deze pas moet ook gebruikt kunnen worden voor stichtingen en verenigingen.

Jeugdzorg

De crisis heeft op veel jongeren roofbouw gepleegd. Bovenop de problemen die jongeren in de jeugdzorg nu al ervaren. We willen jongeren meer mogelijkheden bieden om zichzelf betrokken en nodig te laten voelen. Voor jongeren die hun energie kwijt willen is er bijvoorbeeld bij de nieuwe gemeentewerken veel mogelijk. Omdat we flexibel en betrokken zijn, kan iemand zichzelf hier ontwikkelen. Ook in samenwerking met bestaande verenigingen en stichtingen is er een hoop mogelijk. Ook op jonge volwassen leeftijd is een omgeving met weinig stress vaak een oplossing.

Hertenkamp

Er hangt al jaren een hoop onzekerheid in de lucht rond het Hertenkamp. De verantwoordelijk wethouder zelf anticipeert niet op de gang van zaken door de raad te laat in te lichten, tegenvallers niet bijtijds te melden en er is geen realistisch scenario voor de toekomst.

Er dient schoon schip te worden gemaakt, duidelijk afspraken rondom de dagbesteding en er moet een juiste verantwoording worden verlangt voor de financiën. Ook hier zal transparantie in de gang van zaken bijdragen aan een goede oplossing. De raad bijtijds inlichten bij tegenvallers kan een eindeloze put voorkomen.

De Piratenpartij wil: 

  • Monopolievorming van gevestigde zorgaanbieders tegengaan en kleine zorginitiatieven ondersteunen. 
  • De keuzevrijheid van de zorgbehoevende altijd centraal stellen. 
  • Mensen ondersteunen wanneer zij voor zichzelf of elkaar willen en kunnen zorgen, o.a. door adequate informatievoorziening. 
  • Zoveel mogelijk inzetten op preventieve acties. 
  • De gemeente moet zorgen dat ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen (blijven) participeren in de maatschappij om eenzaamheid te voorkomen. 
  • Meer keuzemogelijkheden voor gezond eten op scholen en andere publieke ruimtes. 
  • Gezond eten en gezonde lichaamsbeweging stimuleren.