Mobiliteit

De Piratenpartij staat voor een mobiele stad met aandacht voor het milieu en een focus op fietsgebruik en goed openbaar vervoer. 

In Enkhuizen moet ook ruimte zijn voor auto’s. Het parkeerbeleid met vergunningen voldoet. Bij parkeer wachtlijsten moet een voorkeursbeleid worden gevoerd voor het parkeren van deelauto’s. Er dient geïnventariseerd te worden waar er nog parkeermogelijkheden kunnen worden gecreëerd. Zowel voor bewoners in de stad als voor bezoekers aan de rand van de stad.

Er moet worden geïnvesteerd in extra oplaadpunten voor elektrische auto’s. Enkhuizen dient het parkeerbeheer (vergunningen) weer zelf te regelen, zonder tussenkomst van derden.

Het station dient vanuit toegankelijkheid en veiligheid toegankelijk te blijven voor zowel reizigers als bezoekers van het station. 

Fiets en voetganger vriendelijk.

Er valt nog veel te verbeteren aan verkeersveiligheid in Enkhuizen. Waar nieuwe panden komen, wordt er het liefst tot aan de straat gebouwd en wordt er vaak verzuimd voldoende ruimte voor een voetpad te behouden waar kinderen en senioren zich veilig kunnen verplaatsen. De onoverzichtelijke voetpaden (AH/Molenweg, eind Vijzelstraat), bochten (begin Breedstraat, Donkerweg) waar je met de fiets niet langs een auto kunt en wegvernauwingen waardoor er een racebaan wordt gemaakt. Wegvernauwingen zadelen de buurt op met continue gassend en remmend verkeer, wat een extra belasting is voor het milieu qua verbruik en een extra belasting is voor de omwonenden ivm de vrijkomende fijnstof.

Ook zijn veel straten en voetpaden door de slechte staat een ‘uitdaging’ voor veel senioren. Door een eigen gemeentewerken willen we dit probleem vlot en adequaat oppakken.

Sneeuw

Het sneeuwvrij maken van de straten, paden, wegen en bruggen laat veel te wensen over. Vaak duurt het dagen voordat bruggen en voetpaden sneeuwvrij zijn. Begaanbare paden komt de veiligheid ten goede en bespaard zo een hoop ellende. Ook beperkt het gevaar van sneeuw de bewegingsvrijheid van veel senioren. We willen, als Piratenpartij, de buurt actief betrekken bij dit soort vraagstukken. Niet alles hoeft te worden uitbesteed. Samen met de burger, en een gepaste vergoeding, zijn oplossingen vaak dichterbij en goedkoper dan we denken. 

Bussen

Er zijn heel veel lijnen de laatste decennia gestreept. Deze buslijnen maakte het mogelijk dat je makkelijk iemand 2 dorpen verder kon bezoeken. Zeker voor jongeren en senioren een mooie oplossing. Veel van deze opties zijn nu weg. We willen Enkhuizen e.o. weer goed toegankelijk maken met het openbaar vervoer. Terugkeer van diverse lijndiensten in de regio, desnoods met eigen oplossingen. Ook dient er een knappe verbinding met Lelystad te komen. 

De Piratenpartij wil: 

  • Voetpaden en stoepen beter onderhouden.
  • Ruimte voor stoepen in nieuwbouw.
  • Na sneeuwval alles weer snel begaanbaar maken.
  • Buslijnen herzien.
  • Mensenrechten kwetsbare groepen