Kernpunten

De landelijke kernpunten van Piratenpartij Nederland zijn gericht op burgerschap en privacy, een transparante overheid en het hervormen van het stelsel van patenten, octrooi- en auteurswetgeving.

Lokaal, als Piratenpartij Enkhuizen, willen wij:

 • Een transparante gemeente die in dienst is van haar burgers
 • Compensatie voor het te goedkoop verkopen van het strand. Afspraken over de toegankelijkheid van het recreatieoord.
 • Meer zaken in eigen beheer, zoals;
  • Eigen gemeentewerken
  • Stadskantoor behouden
  • Meer zelf doen, dus minder uitbesteden
 • Meer woningen voor starters
 • Burgerrechten, zoals regie over het eigen leven.
 • Zorg op maat voor iedereen.
  • Investeren tegen eenzaamheid
  • Jeugdzorg toegankelijker
 • Actief burgerschap
  • Burgers zeggenschap: burgers aan de tafel bij ontwikkelingen in hun leefomgeving
  • Stimuleren van duurzame initiatieven op lokaal niveau zoals coöperatieve verenigingen.
  • Laagdrempelige stadscollege met aanbod van cursussen en her-bijscholing voor iedereen 
  • Betrokkenheid creëren van jong volwassenen