Kennis, kunst en cultuur

Vrij verkeer van kennis, kunst en cultuur zit in het DNA van de Piratenpartij. Mensen moeten kennis en cultuur kunnen creëren en met elkaar blijven delen in vrijheid; dit is één van de dingen die mensen uniek maakt. Toegankelijke kunst en cultuur dragen bij aan de identiteit en ontwikkeling van Enkhuizers en de creativiteit in de stad. Daarom moeten kunst en cultuur zoveel mogelijk gratis beschikbaar zijn en vrij gedeeld kunnen worden. 

De Piratenpartij pleit er voor dat er meer laagdrempelige broedplaatsen komen. Plekken waar iedereen terecht kan. Van jongeren die iets willen organiseren, en hobbyclubs die een werkruimte zoeken tot verenigingen of stichtingen die activiteiten willen ontplooien. De gemeente kan dit faciliteren door leegstaande gebouwen en multifunctionele ruimtes ter beschikking te stellen. De drempel om hiervan gebruik te maken moet zo laag mogelijk zijn. We moeten stoppen gemeentepanden over te doen aan de markt wanneer we hier zelf nog invulling aan kunnen geven om Enkhuizers een springplank te bieden.

Evenementen

Enkhuizen wil een bruisende stad zijn en daarbij horen ook evenementen.

Eventuele overlast moet met een eerlijke discussie, juiste argumenten en in coulance worden opgelost. Voor het oplossen voor dit soort geschillen, moet meer rekening worden gehouden met het collectief wat we willen zijn. Samenhang tussen de mensen. Daarbij horen bijeenkomsten. De gemeente moet coulanter met evenementenvergunningen omgaan en bezwaar in verhouding zien.

De Piratenpartij wil: 

• Toegankelijke kunst en cultuur voor iedereen. 

• Laagdrempelige broedplaatsen waar iedereen zich kan ontplooien.