Milieu

Duurzame economie 

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energieproductie is niet alleen milieuvervuilend, maar maakt ons ook economisch kwetsbaar. De Piratenpartij staat voor een energie-onafhankelijke stad die in de toekomst zijn eigen duurzame stroom opwekt. 

De Piratenpartij gelooft in de kracht van lokale initiatieven. Daarom willen wij lokale initiatieven voor duurzame energieopwekking actief stimuleren en Enkhuizers de kans geven zich te bevrijden van de grote energiebedrijven.

Een andere manier om problemen met afval te voorkomen is door uit te gaan van de bestaande vraag, in plaats van het bestrijden van genomen keuzes. Voorbeelden hiervan zijn hennep als alternatief voor plastic, het lokaal hergebruiken van gft-afval, en het instellen van ‘inneemplaatsen‘ bij stortplaatsen zodat spullen die nog niet volledig gebruikt zijn opnieuw ingezet kunnen worden. 

Lokaal groenten en fruit verbouwen

De Piratenpartij wil een gedeelte van de groenstroken en grasvelden aan de bewoners in bruikleen te geven. De kostenbesparing op het onderhoud moet terugvloeien naar hetzelfde project, om zo ook samenwerking met voedselbanken, wijkverenigingen en opbouwwerk te kunnen realiseren. Het zou prachtig zijn als we, voor een deel, zelfvoorzienend kunnen zijn in onze voedselvoorziening. Ook is het een mooie dagbesteden en leert de jeugd zo waardering te krijgen en het nut in te zien van tijd besteden in je buurt en omgeving.

Meer groen

Enkhuizen heeft al veel groen. Maar er kan nog veel klein groen bij zoals heggen. Heggen zijn een schuilplaats voor veel kleine dieren zoals mussen. Het geeft ze de bescherming die ze nodig hebben. Ook omdat veel tuinen van groen worden ontdaan, door het te betegelen, kan er zo weer op kleine stukjes groen worden teruggegeven ter bevordering van de biodiversiteit. 

Afschaffing huisvuilpas

De (ondergrondse) containers voor huis- en gft-vuil zouden beschikbaar gemaakt moeten worden voor iedereen. Het pasjessysteem brengt onnodige dataverzameling met zich mee, onnodige administratieve kosten en een risico voor de bedrijfszekerheid (storing). Het pasje voor de bediening zien wij als over automatisering, het gaat ten koste gaat van privacy en gemak. Wanneer de containers functioneren zonder pasjessysteem, kunnen deze tevens gebruikt worden door passanten die een hondenpoepzakje of ander klein afval kwijt willen.Verder wil de Piratenpartij niet het betalen van afval per kilo introduceren. Overal waar dit geïntroduceerd wordt, explodeert het zwerfafval.

Zwerfafval

De stad schoonhouden is een gezamenlijke taak. Ook de bedrijven dienen hierop te worden aangesproken. Er bestaat al een ’25 meter regel’ waarbij bedrijven de plicht hebben de omgeving tot 25 meter rondom het pand schoon te houden. Het afval op het parkeerterrein bij een supermarkt of een fastfood keten is dan iets wat snel verminderd. De eigen omgeving schoonhouden is ook het visitekaartje van een bedrijf.

We willen meer vuilnisbakken en ook extra mogelijkheden om sigarettenpeuken te verzamelen. Meer stoeptegels bij uitgaansgelegenheden, supermarkten en winkels.

Biomassa

Het gebruik van biomassa is de laatste jaren met een opmars bezig. Overal waar deze centrales staan, regent het klachten. Geuroverlast, gezondheidsklachten, etc. Vanuit het oogpunt van milieu is biomassa onverteerbaar. Het schaad mens en milieu. Biomassa is de ontbosser bij uitstek. De gemeente mag geen biomassacentrale in overweging nemen.

Dieren

In een goede buurt hebben niet alleen mensen, maar ook hun huisdieren het goed. Daarom dienen de rechten van dieren goed beschermd te worden. De Piratenpartij vindt het bizar dat er geen structurele oplossingen zijn voor de opvang van huisdieren. De gemeente moet de banden aanhalen met (regionale) opvang van (huis) dieren en budget vrijmaken om de continuïteit van de opvang te garanderen.

Bestrijdingsmiddelen

Er dient meer bewustzijn te zijn over bestrijdingsmiddelen zowel bij de gemeente als bij de bewoners. Bestrijdingsmiddelen kunnen een grote invloed hebben op de biodiversiteit. Tot voorkort gebruikte gemeente Enkhuizen ook nog Round-up om paden onkruidvrij te maken. 2 uurtjes na het sprayen zaten de kinderen naast deze paden, in het gras, een ijsje te eten.

Alle bestrijdingsmiddelen die de gemeente gebruikt dienen inzichtelijk te zien. Tevens dienen de inwoners geïnformeerd te worden over de consequenties van bestrijdingsmiddelen op de omgeving en welke alternatieven er zijn. 

De Piratenpartij wil: 

  • Enkhuizers minder afhankelijk maken van grote energiebedrijven door lokale initiatieven te ondersteunen. 
  • Streven naar energieonafhankelijkheid.
  • Afschaffing huisvuilpas
  • Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid de omgeving schoon te houden