Persoonlijke vrijheid

De Piratenpartij hecht veel waarde aan persoonlijke vrijheid. Mensen zijn vrij om te beslissen over hun lichaam en geest. Een repressief drugsbeleid werkt consumptie alleen maar in de hand.

Persoonlijke vrijheid geldt ook in het onderwijs, voor ZZP’ers, in café’s en op straat. In de maatschappij zijn ook groepen voor wie persoonlijke vrijheid niet vanzelfsprekend is: asielzoekers, sekswerkers en mensen met een uitkering. Zij verdienen extra aandacht, maar houden zelf het laatste woord. Voorlichting en ondersteuning stelt mensen in staat eigen regie over hun leven te hebben.

Sociaal recht

Sociaal zijn is een recht, en moet niet ten koste gaan van je privacy. Ook niet ten aanzien van de overheid. Het recht op privacy geldt ook op sociale netwerken. Dit houdt in dat overheidsdiensten geen koppelingen dienen te maken met gegevens op sociale netwerken die daar niet met die intentie geplaatst zijn.

Zorg bij senioren

De mentors, bewindvoerders en curatoren vliegen u om de oren. Die zijn er om uzelf te beschermen. Maar wat als u zelf niets meer te zeggen hebt? We horen steeds meer verhalen van senioren die regie over hun leven verliezen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Mede omdat het inzetten van iemand die de regie overneemt steeds vaker en gemakkelijker wordt ingezet.

Er dient een lokaal meldpunt te komen voor misstanden bij senioren. Zeker omdat niet elke senior voor zichzelf kan opkomen of is voorzien van vrienden of familie die dit voor hem/haar kunnen doen.

Drugsbeleid 

De leidraad moet ook in drugsbeleid persoonlijke vrijheid zijn. Volwassenen zijn uitstekend in staat om zelf te beslissen wat ze willen consumeren. Ook mogen mensen wat ons betreft zelf beslissen of ze voor eigen gebruik plantjes willen kweken, of dat nou om tomaten of cannabis gaat. Wat ons betreft worden er dus geen kostbare manuren verspild door ‘onze dienders tot drugshonden te transformeren’. De politie kan beter op boeven dan op plantjes jagen. De afgelopen honderd jaar hebben aangetoond dat het een illusie is dat overheden de productie, handel of consumptie van drugs kunnen inperken door gigantische bedragen te investeren in repressief beleid. Wanneer we cannabis reguleren, draagt deze miljardenbusiness bij aan de economie en worden talloze legale banen gecreëerd. Bovendien kunnen we de volksgezondheid verbeteren door kwaliteitscontrole en het makkelijker verstrekken van informatie aan gebruikers. 

Coffeeshopbeleid 

Enkhuizen doet niet mee met het experiment van de overheid om te kijken hoe in eigen beheer wiet kan worden geteeld. Toch blijft illegale verbouw van dit gewas een probleem. Wanneer mensen weer in de gelegenheid worden gesteld om zelf plantjes te kweken, zal het monopolie van de coffeeshop worden doorbroken en zo de opdrijvende kracht van de prijs en daardoor bereikbaarheid van dit, voor veel mensen, medicijn.

Cannabisteelt 

Het huidige coffeeshopbeleid is irrationeel. We gedogen de verkoop aan de voordeur en weten dat daar aanvoer aan de achterdeur voor nodig is. We dwingen coffeeshophouders hierdoor zaken te doen met ‘criminelen’. Dit kunnen we voorkomen door de kweek van en handel in cannabis te reguleren. Hoewel Nederland ooit het vrijzinnige boegbeeld van drugsbeleid was, kun je nu al uit huis worden gezet wanneer je 6 plantjes hebt. De Piratenpartij roept de burgemeester op af te zien van het uitzetten van mensen ivm wietteelt. Dit is niet bij voorbaat crimineel georganiseerd. Tevens is het afrekenen van mensen op het kweken van plantjes die mensen kunnen voorzien in een medicijn, en soms zelfs levensbehoudende therapie, irrationeel. Ook moeten lokale initiatieven om cannabisteelt plaatselijk te reguleren worden ondersteund. 

Van de verschillende modellen om cannabisteelt te reguleren past het cannabis social club model het beste bij onze filosofie. In een cannabis social club legt een groep mensen die cannabis gebruikt geld in en vormt samen een coöperatie. Er worden mensen aangesteld om een tuin met cannabisplanten te onderhouden die hier op basis van hun inleg een hoeveelheid cannabis voor terugkrijgen. Het cannabis social club model is begonnen in Spanje en heeft daar geleid tot grote besparingen voor de overheid. Het is een wijze van wietteelt waarbij men elkaar kan voorlichten over verschillende manieren om veilig wiet te verbouwen en te gebruiken. Door het succes in Spanje krijgt het cannabis social club model in steeds meer landen navolging.

Testen, voorlichting, hulpverlening 

Het is de afgelopen decennia niet mogelijk gebleken om met drugs verboden het drugsgebruik te beperken. Het taboe dat hierdoor op recreatief drugsgebruik is ontstaan, heeft eerder gezondheidsrisico’s veroorzaakt dan beperkt.

Door goede voorlichting op basis van schadebeperking is het mogelijk de risico’s van drugsgebruik te beperken. Door preventie hoog te houden beperk je de dure lijdensweg die mensen moeten doorlopen als ze in de verslavingszorg terecht komen. Drugsvoorlichting die zich richten op voorlichting voor risicogroepen dienen te worden gefaciliteerd en ondersteund.

Drugsgebruik is over het algemeen niet problematisch. Wanneer dit wel zo is moet hier op een menselijke manier mee worden omgegaan. Drugstesten in combinatie met goede voorlichting kunnen risico’s verminderen en incidenten voorkomen.

Gelukkig raakt het overgrote gedeelte van de mensen die drugs gebruiken hierdoor niet verslaafd. Mensen bij wie dit wel het geval is zijn meer gebaat bij goede hulp dan bij straf.

De Piratenpartij wil: 

• Cannabisteelt reguleren en daarmee criminelen buitenspel zetten.

• Stevig inzetten op eerlijke en niet-veroordelende drugsvoorlichting.